Σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Συμβουλευτική Περιβάλλοντος

Η enviromentor ιδρύθηκε το 2006 από τον Κοσμά Β. Κανονίδη Μηχανικό Περιβάλλοντος MSc, με στόχο να παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται το περιβάλλον και αφορούν στο σύνολο των τεχνικών έργων.

Επιπρόσθετα, στόχος της είναι να αποτελεί τον σύμβουλο/μέντορα σε όλους τους πελάτες της, επενδύοντας σε μια all time παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας, η οποία ξεκινά από τον αρχικό σχεδιασμό ενός έργου, τη διαδικασία πραγματοποίησης αυτού και που συνεχίζει να υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
 • εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ
 • εγκαταστάσεις παραγωγής compost
 • πράσινα σημεία
 • σταθμοί μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων
 • αποκατάσταση ΧΑΔΑ
 • σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων κλπ.
Μάθετε περισσότερα Δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος
 • παραγωγή ασφαλτομίγματος
 • τυροκομεία
 • κέντρα αποθήκευσης και διανομής
 • οινοποιεία
 • ελαιοτριβεία
 • πυρηνελαιουργεία
 • συνεργεία κλπ.
Μάθετε περισσότερα Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Υδραυλικά έργα

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στα υδραυλικά έργα. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • υδρευτικές γεωτρήσεις
 • αρδευτικές γεωτρήσεις
 • υδρομαστεύσεις πηγών
 • δίκτυα μεταφοράς ύδατος
 • οριοθέτηση/διευθέτηση ρεμάτων κλπ.
Μάθετε περισσότερα Υδραυλικά έργα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • υδροηλεκτρικοί σταθμοί
 • φωτοβολταϊκοί σταθμοί κλπ.
Μάθετε περισσότερα Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τουριστικές εγκαταστάσεις

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις τουριστικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • μονάδες ιαματικής θεραπείας
 • ξενοδοχεία
 • camping κλπ.
Μάθετε περισσότερα Τουριστικές εγκαταστάσεις

Εξορυκτικές δραστηριότητες

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις εξορυκτικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • λατομεία αδρανών υλικών
 • λατομεία σχιστολιθικών πλακών
 • λατομεία βιομηχανικών ορυκτών
 • αμμοληψίες κλπ.
Μάθετε περισσότερα Εξορυκτικές δραστηριότητες

Ειδικά έργα

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στα ειδικά έργα. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • χώροι διαχείμασης σκαφών
 • σταβλικές εγκαταστάσεις (π.χ. βουστάσια, πτηνοτροφεία κλπ)
 • χώροι αποθήκευσης και διακίνησης αδρανών υλικών
 • χώροι αποθήκευσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων
 • οδοποιίες
 • ποδηλατόδρομοι
 • έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής
 • προβλήτες
 • αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.
Μάθετε περισσότερα Ειδικά έργα

Υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος (environmental mentoring)

Η enviromentor παρέχει υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος (environmental mentoring) για το σύνολο των τεχνικών έργων. Ενδεικτικά, οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στα εξής:

 • σχεδιασμός τεχνικών χαρακτηριστικών νέου έργου
 • τροποποίηση τεχνικών χαρακτηριστικών υφιστάμενου έργου
 • επίλυση προβλημάτων αναντιστοιχίας αδειών και κατασκευασμένου έργου
 • διαχείριση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
 • διαχείριση Μηχανισμού Παρακολούθησης Υπηρεσιών Ύδατος για Δήμους και ΔΕΥΑ
 • σύνταξη φακέλου για κατάθεση προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης για Δήμους και ΔΕΥΑ
 • διαχείριση λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας κλπ.
Μάθετε περισσότερα Υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος (environmental mentoring)

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Λοχ. Πασσιά 39 - Τ.Κ. 58400 Αριδαία - Π.Ε. Πέλλας

Τηλέφωνο

2384 500 858

Κινητό

6932 420 212

Email

info@enviromentor.gr

Σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης