Σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ρύθμιση γραμματοσειράς

Ρύθμιση θέματος

Συμβουλευτική Περιβάλλοντος

Η enviromentor ιδρύθηκε το 2006 με στόχο να παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται το περιβάλλον και αφορούν στο σύνολο των τεχνικών έργων.

Επιπρόσθετα, στόχος της είναι να αποτελεί τον σύμβουλο/μέντορα σε όλους τους πελάτες της, επενδύοντας σε μια all time παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας, η οποία ξεκινά από τον αρχικό σχεδιασμό ενός έργου, τη διαδικασία πραγματοποίησης αυτού και που συνεχίζει να υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Μάθετε περισσότερα για την enviromentor

Δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
 • εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ
 • εγκαταστάσεις παραγωγής compost
 • πράσινα σημεία
 • σταθμοί μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων
 • αποκατάσταση ΧΑΔΑ
 • σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων κλπ.
Μάθετε περισσότερα για Δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος
 • παραγωγή ασφαλτομίγματος
 • τυροκομεία
 • κέντρα αποθήκευσης και διανομής
 • οινοποιεία
 • ελαιοτριβεία
 • πυρηνελαιουργεία
 • συνεργεία κλπ.
Μάθετε περισσότερα για Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Υδραυλικά έργα

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στα υδραυλικά έργα. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • υδρευτικές γεωτρήσεις
 • αρδευτικές γεωτρήσεις
 • υδρομαστεύσεις πηγών
 • δίκτυα μεταφοράς ύδατος
 • οριοθέτηση/διευθέτηση ρεμάτων
 • φράγματα κλπ.
Μάθετε περισσότερα για Υδραυλικά έργα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • υδροηλεκτρικοί σταθμοί
 • φωτοβολταϊκοί σταθμοί κλπ.
Μάθετε περισσότερα για Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τουριστικές εγκαταστάσεις

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις τουριστικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • μονάδες ιαματικής θεραπείας
 • ξενοδοχεία
 • camping κλπ.
Μάθετε περισσότερα για Τουριστικές εγκαταστάσεις

Εξορυκτικές δραστηριότητες

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις εξορυκτικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • λατομεία αδρανών υλικών
 • λατομεία σχιστολιθικών πλακών
 • λατομεία βιομηχανικών ορυκτών
 • αμμοληψίες κλπ.
Μάθετε περισσότερα για Εξορυκτικές δραστηριότητες

Ειδικά έργα

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στα ειδικά έργα. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • χώροι ναυπήγησης σκαφών
 • χώροι διαχείμασης σκαφών
 • σταβλικές εγκαταστάσεις (π.χ. βουστάσια, πτηνοτροφεία κλπ)
 • χώροι αποθήκευσης και διακίνησης αδρανών υλικών
 • χώροι αποθήκευσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων
 • οδοποιίες
 • ποδηλατόδρομοι
 • έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής
 • προβλήτες
 • αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.
Μάθετε περισσότερα για Ειδικά έργα

Υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος (environmental mentoring)

Η enviromentor παρέχει υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος (environmental mentoring) για το σύνολο των τεχνικών έργων. Ενδεικτικά, οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στα εξής:

 • σχεδιασμός τεχνικών χαρακτηριστικών νέου έργου
 • τροποποίηση τεχνικών χαρακτηριστικών υφιστάμενου έργου
 • επίλυση προβλημάτων αναντιστοιχίας αδειών και κατασκευασμένου έργου
 • διαχείριση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
 • διαχείριση Μηχανισμού Παρακολούθησης Υπηρεσιών Ύδατος για Δήμους και ΔΕΥΑ
 • σύνταξη φακέλου για κατάθεση προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης για Δήμους και ΔΕΥΑ
 • διαχείριση λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας κλπ.
Μάθετε περισσότερα για Υπηρεσίες συμβούλου περιβάλλοντος (environmental mentoring)