Σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ρύθμιση γραμματοσειράς

Ρύθμιση θέματος

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • υδροηλεκτρικοί σταθμοί
  • φωτοβολταϊκοί σταθμοί κλπ.

Πελάτες

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
  • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΦΑΚΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.