Σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ρύθμιση γραμματοσειράς

Ρύθμιση θέματος

Δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
 • εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ
 • εγκαταστάσεις παραγωγής compost
 • πράσινα σημεία
 • σταθμοί μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων
 • αποκατάσταση ΧΑΔΑ
 • σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων κλπ.

Πελάτες

 • ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 • ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.
 • ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 • ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
 • ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.
 • ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.
 • ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
 • ΓΕΩΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.
 • ALMOTEK Ι.Κ.Ε.
 • ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΙΔΗ Ο.Ε.
 • MANOLAKIS BROS Ι.Κ.Ε.
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 • ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • ΑΦΟΙ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗ Ε.Ε.
 • ΛΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΣΑΪΤΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
 • ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 • ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
 • ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ