Σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ρύθμιση γραμματοσειράς

Ρύθμιση θέματος

Σχετικά με την enviromentor

Η enviromentor δραστηριοποιείται από το 2006 στους τομείς της εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα σε όλη την Ελλάδα.

Ιδρυτής της είναι ο Κοσμάς Β. Κανονίδης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος (Integ. Master), απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον Τουρισμό και την Τοπική Ανάπτυξη με κατεύθυνση: «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

  • Περιβαλλοντικές μελέτες, 27Γ
  • Μελέτες υδραυλικών έργων, 13Α
  • Μελέτες χημικής μηχανικής & χημικών εγκαταστάσεων, 18Α
  • Δασικές μελέτες, 24Α
  • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης & έργων πρασίνου, 25Α.

Επιπλέον, η enviromentor διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών πολιτικών μηχανικών, αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών και μηχανολόγων μηχανικών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Φιλοσοφία

Η enviromentor ιδρύθηκε με στόχο να παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται το περιβάλλον και αφορούν στο σύνολο των τεχνικών έργων.

Επιπρόσθετα, στόχος της είναι να αποτελεί τον σύμβουλο/μέντορα σε όλους τους πελάτες της, επενδύοντας σε μια all time παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας, η οποία ξεκινά από τον αρχικό σχεδιασμό ενός έργου, τη διαδικασία πραγματοποίησης αυτού και που συνεχίζει να υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.