Σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ρύθμιση γραμματοσειράς

Ρύθμιση θέματος

Υδραυλικά έργα

Η enviromentor εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες αφορούν στα υδραυλικά έργα. Ενδεικτικά, οι εν λόγω μελέτες εντοπίζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • υδρευτικές γεωτρήσεις
 • αρδευτικές γεωτρήσεις
 • υδρομαστεύσεις πηγών
 • δίκτυα μεταφοράς ύδατος
 • οριοθέτηση/διευθέτηση ρεμάτων
 • φράγματα κλπ.

Πελάτες

 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 • ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ